fbpx

Regulament Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“Buy Smart by #gingia”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1. Concursul promotional “Buy Smart by #gingia” este organizat de Smart Doctor S.R.L., cu sediul Str. Judetului 15, bl. 17-18C, ap. 81/3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/17403/2020, CUI 42558704, (denumita in continuare “Organizator” sau “Smart Doctor”), reprezentata prin doamna Otilia Mihailescu, cetatean roman, in calitate de Administrator.
1.2. Regulamentul oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina web https://gingia.ro/regulament-concurs/ acesta fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de modifica perioada Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta modificarea in mod public, pe pagina de Facebook sau/si Instagram a Organizatorului. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.4. Prin inscrierea si participarea la acest Concurs, participantii accepta prevederile prezentului Regulament si se conformeaza acestuia.
1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina Facebook/ Instagram a Concursului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
2.1. Concursul “Buy Smart by #gingia” se va desfasura in perioada 26.11.2021-1.12.2021, exclusiv online, pe pagina Instagram ale Organizatorului, conform mecanismului descris in sectiunea 5 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL
3.1. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.
3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/ resedinta in Romania, care au varsta mai mare de 16 ani si care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai jos.
4.2. Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii Smart Doctor si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).
4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
4.4. Prin accesarea paginii „gingia.ro” de pe reteaua de socializare Facebook si Instagram, participantii sunt de acord si isi asuma in mod integral termenii acestui Regulament.
4.5. In cazul in care castigatorul desemnat este o persoana minora lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma semnand o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
5.1. Concursul “Buy Smart by #gingia” se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina oficiala de Instagram gingia.ro https://www.instagram.com/gingia.ro/ . Participantii se pot inscrie utilizand sectiunea de comentarii a postarii dedicate acestui Concurs.
5.2. Pentru ca o persoana sa participe la Campanie, aceasta trebuie sa parcurga in mod obligatoriu urmatorii pasi:
1. Sa acceseze reteaua de socializare Instagram, sa isi creeze un cont personal sau sa detina unul;
2. Sa dea follow paginii de Instagram a Organizatorului;
3. Sa aprecieze 2-3 postari din feed;
4. Sa lase un comentariu la postarea de concurs, sa dea TAG unui numar de 2 prieteni. Mai multe comentarii, mai multe sanse.
5.3. Un participant isi poate crea un singur cont aferent unei singure adrese de Instagram si poate castiga 1(un) singur premiu in perioada Concursului. Se va invalida orice inregistrare in Concurs a persoanelor care participa de pe conturi false, a altor persoane sau care apartin unor companii/ branduri/ organizatii de orice fel.
5.4. Se vor lua in considerare ca inscrise corect in Concurs doar acele comentarii primite la postarea de Concurs a Organizatorului, in perioada campaniei.
5.5. Comentariile participantilor sunt la libera alegere, cu conditia ca acestea sa fie publice. Comentariile transmise de catre concurenti nu trebuie sa fie ilegale, periculoase, tendentioase, calomnioase, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste au xenofobe, cu conotatii politice sau instigatoare la acte penale sau ilegale. Orice continut care incalca mentiunile de mai sus, va fi eliminat din Concurs de catre Organizator.
5.6. Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi de Facebook.
5.7. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru comentariile postate de participantii la concurs si isi rezerva dreptul de a elimina orice comentarii care incalca cerintele prevazute la art. 5.5 din prezentul Regulament.
5.8. Organizatorul nu va considera valide inscrierile care nu sunt in concordata cu instructiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temei de participare precum si/sau inscrierile pe care, din motive rezonabile in opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de inteles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustiva.
5.9. Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru inscrierile care nu ajung in baza de date a concursului din motive independente de vointa Organizatorului, cum ar fi, dar fara a se limita, la orice eroare umana sau cauzata de reteaua incarcata a participantului.
5.10. Organizatorul nu garanteaza continuitatea, neintreruperea sau securitatea la accesarea internetului si/sau a retelei Instagram.

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
6.1. Concursul se va desfasura in perioada 26.11.2021-1.12.2021. Castigatorul se va comunica in data de 2.12.2021 n story si printr-un mesaj in privat.

Inscrierile la concurs se pot face incepand cu postarea concursului din perioada respectiva, pana la ora 23:59:59 din ultima zi a perioadei de concurs. Orice inscriere ulterioara va fi eliminate din extragere.

La sfarsitul perioadei de concurs, castigatorii vor fi desemnati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediul unui soft electronic automatizat (https://www.random.org ).
Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Intagram a Concursului
https://www.instagram.com/gingia.ro/. Castigatorul va fi anuntat printr-un tag in story la postarea de concurs in ziua scrisa mai sus si primeste un mesaj privat. Pentru fiecare premiu, se va face extragerea castigatorului si a altor 2 rezerve in vederea unor eventuale inlocuiri stabilite la decizia Organizatorului tinand cont de conditiile prezentului Regulament. Inlocuirea castigatorului cu rezerve se face in ordinea extragerii.
6.2. Organizatorul va acorda castigatorului un singur premiu.
6.3. In situatia putin probabila in care nu va exista nicio inscriere valida in Concurs sau numarul inscrierilor este mai mic decat numarul premiilor puse in joc, premiile nealocate vor ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI
7.1. In cadrul acestui concurs se va acorda o cutie de sterilizare cu incarcator wireless pentru telefon in valoare de 305 lei.

7.2. Premiile vor fi oferite castigatorului dupa validarea acestuia ca si castigator, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata indeplinirea de catre acesta a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDAREA PREMIILOR
8.1. In termen de 1 sau 2 zile lucratoare de la sfarsitul perioadei de concurs, castigatorul va fi anuntati pe pagina oficiala gingia.ro de pe reteaua de socializare Instagram.
8.2. Dupa afisarea castigatorilor pe pagina oficiala gingia.ro de pe reteaua de socializare Instagram, in scopul validarii si inmanarii premiului, Castigatorul trebuie sa contacteze Organizatorul si sa furnizeze detalii de contact (numar de telefon, nume) pentru a fi contactat de reprezentantii Organizatorului.
Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, respectivul castig se va invalida si va ramane la dispozitia Organizatorului.
8.3. Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului Regulament.
8.4. Premiul va fi ridicat din sediul Organizatorului in termen de 60 de zile de la validarea castigului pe baza unui proces verbal de predare primire intocmit in doua exemplare. Castigatorul este obligat sa semneze procesul verbal de predare primire, altfel nu se poate acorda premiul, acesta ramanand Organizatorului.
8.5. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.
8.6. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii participante, decizia Organizatorului este definitiva.
9.2. Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, si nu constituie subiectul niciunui fel de corespondenta.
9.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii Concursului, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.
9.4. Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.
9.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Concurs, in perioada de desfasurare a acestuia.
9.6. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/gingia.ro/. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din concurs comentariile transmise de participanti care nu respecta conditiile mentionate anterior.
9.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Concursului. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Concursului.
9.8. Organizatorul va elimina din Concurs sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda Concursului sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt Participant castigator.
9.9. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitate castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: Smart Doctor S.R.L.. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: Str. Judetului 15, bl. 17-18C, ap. 81/3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/17403/2020, CUI 42558704 Tel.:0755821858, gingia.ro.
2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) nume, prenume;
(ii) numar de tefon;
(iii) adresa de e-mail;
(iv) adresa;
(v) serie si numar buletin
3. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:
i) organizarea si desfasurarea campaniei;
ii) desemnarea si validarea castigatorilor;
iii) atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale.
4. Temeiul juridic al prelucrarii
Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Campaniei precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite agentiilor implicate in desfasurarea promotiei si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii.
6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate conform prevederilor legale.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, ele nefiind utilizate in niciun alt scop.
7. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi premiile.
8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 16 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 16 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
9. Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 11. LITIGII
11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.
11.2. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI
13.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

Prezentul Regulament a fost redactat astazi 25.11.2021.